Your Words, Not Mine > Americans

Trashy Transvestites
Trashy Transvestites
Mixed Media on Paper
18" x 24"
2012